خانه » تیم ما

اعضای تیم اصلی گروه دوبلاژ آترینا

علی حاجیپور

علی حاجیپور

موسس، عضو هیئت مدیره

سرپرست گروه ترجمه
مدیر دوبلاژ، مدیر بخش ساخت پادکست، مترجم، آیتم ساز و تهیه کننده

خسرو بهنوری

خسرو بهنوری

عضو هیئت مدیره

مدیر دوبلاژ، مدیر بخش دوبله اپلیکیشن های موبایل، مترجم، آیتم ساز و تهیه کننده

محمدرضا مظفری

محمدرضا مظفری

عضو هیئت مدیره
تهیه کننده رادیو فنجان

مدیر دوبلاژ، باند ساز، مدیر بخش دوبله فیلم و سریال، مترجم، آیتم ساز و تهیه کننده

سروش عبدالهی

سروش عبدالهی

عضو هیئت مدیره

مدیر دوبلاژ، مدیر بخش دوبله بازی های رایانه ای، آیتم ساز و تهیه کننده

حسین جنتی

حسین جنتی

مسئول انفورماتیک

مدیریت سایت ، شبکه های اجتماعی و ارتباطات

علیرضا رشیدفر

علیرضا رشیدفر

تهیه کننده و آیتم ساز

تهیه کننده رادیو فنجان

شاهین حیدر پور

شاهین حیدر پور

عضو تیم ترجمه

مسئول بازبینی فیلم و سریال قبل از شروع دوبله
مسئول تامین فیلم
آیتم ساز و تهیه کننده رادیو فنجان

نگین ثقفیان

نگین ثقفیان

عضو تیم ترجمه

مسئول بازبینی و تایید ترجمه

مهسا بهرامی

مهسا بهرامی

تهیه کننده و آیتم ساز

تهیه کننده رادیو فنجان

منا محسنی

منا محسنی

تهیه کننده و آیتم ساز

تهیه کننده رادیو فنجان

عرفان آبکار

عرفان آبکار

عضو تیم ترجمه

آیتم ساز و تهیه کننده رادیو فنجان

[USM_form]